Ho Tay

Hồ Tây và ngàn năm đất Việt

Hồ Tây xưa có rất nhiều tên : Hồ Xác Cáo , Hồ Lãng Bạc, Hồ Kim Ngưu, Hồ Dâm Đàm, từ thế kỷ thứ 18 chính ... Continue Reading →
19744046012_23772dc674_z[1]

Kể về Thảo Cầm Viên ngày xưa

Nếu viết về những công trình ở Sài Gòn mà không kể đến thảo cầm viên là một điều thiếu sót rất ... Continue Reading →