bieu-do-14-cung-2

NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Vũ trụ này là song hành giữa thế giới người Trời và thế giới người Trần. Loài người qua nhiều ngàn năm đi tìm ... Continue Reading →
PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Quan sát bản đồ VN (Hình 1) ta thấy có mấy đặc điểm sau đây: 1- Thế cân bằng Âm Dương     Nếu lấy ... Continue Reading →