luong nghi

Biệt tài phong thuỷ và tiên tri linh nghiệm của thiền sư cổ Việt Nam

Gắn liền với sự ra đời của nhà Lý trong lịch sử dân tộc, đến nay vẫn còn lưu truyền nhiều câu chuyện mang màu ... Continue Reading →